Modelballooning WesterloDisclaimer
Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van Modelballooning Westerlo. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Externe informatie

Deze website bevat links naar bestanden, websites of webpagina's van derden. De eigenaar van Modelballooning Westerlo heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze pagina's, sites of bestanden en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Persoonsgegevens

Wanneer U contact met ons opneemt of ons boekt voor een demonstratie dan vragen we U om een aantal gegevens door te geven. Modelballooning Westerlo zal nooit deze informatie aan iemand bekend maken, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. Verder kan U zelf beslissen, welke informatie u publiek wil maken en welke niet. De informatie zal gebruikt worden enkel in verband met onze community, we zullen U nooit contacteren voor iets dat hiermee geen verband houdt.

Cookies

Om U een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een "cookie" is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. (Let op, voor deze website moeten cookies toegelaten worden.)

Melding van schending van privacy

Indien U meent dat iemand een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt U verzocht om Modelballooning Westerlo daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen via ons contact formulier. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Controle van uw privécommunicatie

Modelballooning Westerlo behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien we daartoe bevel gekregen hebben van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten of wanneer er een vermoeden bestaat dat de communicatie nefaste gevolgen heeft voor Modelballooning Westerlo, mag de controle van Modelballooning Westerlo alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt.

Directe/indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.